14 Νοεμβρίου, 2018

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΉΡΥΞΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Δημοσιοποίηση Άδειας Εμφιάλωσης Υγραερίου

Με την υπ’ αριθμ. 3864/14-11-2018 (ΑΔΑ: 6ΟΚΒ7Λ1-Ρ3Ρ) απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου (Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Αργολίδας), χορηγήθηκε άδεια εμφιάλωσης υγραερίου στην «ΑΦΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ο.Ε.» με έδρα

Hλεκτρονικός διαγωνισμός για την υλοποίηση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΦΙΧΤΙΩΝ, ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΛΟΥ, ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΝΥΦΙΟΥ»

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού, ανοικτού, άνω των ορίων διαγωνισμού για την υλοποίηση του Έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΦΙΧΤΙΩΝ, ΓΗΠΕΔΟΥ

Scroll to Top