8 Ιανουαρίου, 2019

Διακηρύξεις-Προκηρύξεις

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΜΑΡΑΘΟΠΟΛΗΣ» Εκτιμώμενης αξίας 59.637,10 Ευρώ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΜΑΡΑΘΟΠΟΛΗΣ Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Προϋπολογισμός Μελέτης ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) – Docx

Πέτρος Τατούλης «Είμαστε περήφανοι για την καθαρή και ισχυρή οικονομική θέση της Περιφέρειας Πελοποννήσου»

«Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την καθαρή και ισχυρή οικονομική θέση της Περιφέρειας» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης κατά τη δημοσιοποίηση του ισολογισμού της

Πέτρος Τατούλης «Αναγκαία η διασφάλιση της λειτουργίας της Εθνικής Τράπεζας στα Φιλιατρά»

Την αποτροπή του ενδεχομένου μείωσης των ημερών λειτουργίας του καταστήματος της Εθνικής Τράπεζας στα Φιλιατρά ζήτησε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης με επιστολή του

31082019

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΜΑΡΑΘΟΠΟΛΗΣ» Εκτιμώμενης αξίας 59.637,10 Ευρώ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΜΑΡΑΘΟΠΟΛΗΣ Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Προϋπολογισμός Μελέτης ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) – Docx

Scroll to Top