11 Φεβρουαρίου, 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΑΚΟΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΓΙΔΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΘΣ 2019 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό άνω των ορίων διαγωνισμό με κριτήριο τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για

Διαγωνισμός για την ανάδειξη εργολάβων ψεκασμού δακοκτονίας της ΠΕ Μεσσηνίας για το πρόγραμμα δακοκτονίας 2019

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό άνω των ορίων διαγωνισμό με κριτήριο τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για

Άμεση ανταπόκριση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στο αίτημα του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για την κήρυξη έκτακτης ανάγκης των πληγεισών περιοχών

Άμεσα ανταποκρίθηκε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Ταφύλης στο αίτημα του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης των τοπικών κοινοτήτων Παρθενίου,

Scroll to Top