12 Φεβρουαρίου, 2019

Πρόσκληση σε ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΗΝ Ε.Ο. 10 ΙΣΘΜΟΣ – ΑΡΧ. ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΙΣΘΜΟΣ -ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ))»

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΙΣΘΜΟΣ-ΑΡΧ.ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ_19PROC004444358 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed ΕΣΥ_ΙΣΘΜΟΣ-ΑΡΧ.ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ_signed ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΙΣΘΜΟΣ-ΑΡΧ.ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ_19PROC004444300 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΙΣΘΜΟΣ-ΑΡΧ.ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ_signed ΤΕΥΔ_ΙΣΘΜΟΣ-ΑΡΧ.ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΤΕΥΔ_ΙΣΘΜΟΣ-ΑΡΧ.ΘΕΑΤΡΟ

Προκήρυξη του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ 82ΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΣΠΑΡΤΗΣ»

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_82 Ε.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΣΠΑΡΤΗ_19PROC004444470 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed ΕΣΥ_82 Ε.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΣΠΑΡΤΗ_signed ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_82 Ε.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΣΠΑΡΤΗ_19PROC004444463 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_82 Ε.Ο.

Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι των πολιτών της Ένωσης που διαμένουν στην Ελλάδα ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαϊου 2019. Προθεσμία εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους.

Μπορείτε να δείτε την σχετική εγκύκλιο από τον παρακάτω σύνδεσμο : 201902121308

Scroll to Top