19 Φεβρουαρίου, 2019

Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας στους ελαιώνες, στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2019 στην Π.Ε. Αργολίδας

Ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση υλοποίησης της Υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας στους ελαιώνες, στα πλαίσια

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 64/10-01-2019 (ΑΔΑ:7ΧΔΔ7Λ1-ΦΗΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ», Εκτιμώμενης αξίας 1.700.000,00 Ευρώ(με Φ.Π.Α.), ΣΑΕΠ026 ΠΔΕ2018ΕΠ02600003, cpv 45210000-2. Το έργο αποτελείται από την κατηγορία εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Η/Μ με προϋπολογισμό: 1.346.214,14 € (δαπάνη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

Τον καθαρισμό των ποταμών και υδατορεμάτων των Δήμων της Αρκαδίας και τη βελτίωση του δρόμου από Θάνα προς Εθνική Οδό Τρίπολης – Καλαμάτας υπέγραψε ο Πέτρος Τατούλης

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης υπέγραψε την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 τη  δημοπράτηση των έργων «Βελτίωση και ασφαλτόστρωση δρόμου από Τ.Δ. Θάνα προς Ε.Ο.

31082019

ΤΕΡΝΑ: Το πιο φθηνό έργο ΣΔΙΤ στην Ελλάδα, το έργο της Πελοποννήσου ξεκινά το Μάρτιο

  Τον Μάρτιο ξεκινούν οι εργασίες κατασκευής του έργου διαχείρισης απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρίας ΤΕΡΝΑ, κος Γιώργος Αγραφιώτης

31082019

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Στα πλαίσια των δράσεων του τμήματος  Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου η ελληνική εταιρία

Scroll to Top