22 Φεβρουαρίου, 2019

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προκηρύσσει «Συνοπτικό Διαγωνισμό» για την ανάθεση του έργου: «Βελτίωση – διαμόρφωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων 4ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου» Προϋπολογισμού μελέτης 20.000,00 €. Το έργο ανήκει στη κατηγορία εργασιών : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό: 16.123,03 € (Δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση).

επαναληψη συνοπτικου

Διευκρίνιση επί της αριθμ. οικ. 43059/8362/12-02-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (4/2019) Π.Ε. Κορινθίας

Ενημερώνουμε τους συμμετέχοντες της σχετικής πρόσκλησης ότι η αποσφράγιση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25/02/2019 και όχι στις 18/02/2019, όπως λανθασμένα

Scroll to Top