31 Δεκεμβρίου, 2019

ΑΣΕΠ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ΓΕ/2019

Δείτε το ΦΕΚ εδώ ΑΣΕΠ – ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1ΓΕ/2019 Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 1ΓΕ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ

Scroll to Top