25 Φεβρουαρίου, 2020

Προμήθεια συσκευής ηχομέτρησης για τον έλεγχο περιβαλλοντικών παραβάσεων, για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε.Λακωνίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συσκευής ηχομέτρησης για τον έλεγχο περιβαλλοντικών παραβάσεων, για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε.Λακωνίας, με τη διαδικασία

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ, ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Scroll to Top