Προμήθεια συσκευής ηχομέτρησης για τον έλεγχο περιβαλλοντικών παραβάσεων, για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε.Λακωνίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συσκευής ηχομέτρησης για τον έλεγχο περιβαλλοντικών παραβάσεων, για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε.Λακωνίας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

– Προϋπολογισμός: 6.000,00 € συμπ.ΦΠΑ.
– CPV : 38434310-2
– Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής.
– Προθεσμία υποβολής προσφορών έως 6-3-2020 ώρα 14.30

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ (σε pdf)    (σε doc)

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top