5 Μαρτίου, 2020

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ Ή ΕΠΑΝΑΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2020 ) »

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12 ΣΩΣΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – 150 – ΕΠΑΝΑΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ada ΤΕΥΔ_v20

Scroll to Top