12 Μαΐου, 2020

Φυσικό αέριο
Δελτία Τύπου

Ενημέρωση και διαβεβαιώσεις για το φυσικό αέριο ζητούν τα Επιμελητήρια Πελοποννήσου από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργεια

Ενημέρωση σχετικά με την «κατάσταση του έργου επέκτασης του φυσικού αερίου στην Πελοπόννησο, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του και τα προβλήματα που τυχόν υπάρχουν» ζητεί το

 Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 12ης ΕΠ. ΟΔΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ–ΛΟΓΓΑ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΠΥΛΟΣ» Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 12ης ΕΠ. ΟΔΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ–ΛΟΓΓΑ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΠΥΛΟΣ»  Προυπ/σμού: 247.000 €  Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ” ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥΣ 39 ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ-ΣΠΑΡΤΗ-ΓΥΘΕΙΟ

Τεχνική Περιγραφή ΣΑΥ ΦΑΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ TEYΔ(doc) TEYΔ(pdf) ΓΣΥ ΕΣΥ ΠΡΟΥΛΟΠΟΣΙΜΟΣ ΤΙΜΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ”

Τεχνική Περιγραφή ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΣΥ ΕΣΥ Οικονομική_προσφορά_Έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΑΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ 13-ΑΝΩΓΕΙΑ-ΓΟΡΑΝΟΙ-ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΠΟ 7ΟΥ ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ-ΓΥΘΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΠΟΛΟΒΙΤΣΗΣ ΚΟΥΡΤΣΟΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΟΝΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΣΠΑΡΤΗ-ΓΥΘΕΙΟ ΚΑΙ ΣΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 4 ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ

Scroll to Top