22 Μαΐου, 2020

Δελτία Τύπου

Προσωρινό μητρώο παρόχων κατασκηνώσεων για τα παιδιά των υπαλλήλων της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Στην κατάρτιση προσωρινού μητρώου παρόχων για την υλοποίηση του προγράμματος διαμονής παιδιών των υπαλλήλων της σε παιδικές κατασκηνώσεις για το φετινό καλοκαίρι (2020) προέβη η

Π.Ε. Αργολίδας

Ψεκασμοί για ψύλλους στην Δήμαινα

Ψεκασμούς για την καταπολέμηση ψύλλων στην περιοχή της Δήμαινας, στον Δήμο Επιδαύρου της Π.Ε. Αργολίδας, διενήργησε -χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση- ο εργολάβος στον οποίον έχει

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια επίπλων γραφείου (κάθισμα συνεργασίας, κάθισμα διευθυντικό, κάθισμα εργασίας με μπράτσα, και ερμάρια-βιβλιοθήκες-ντουλάπες) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (Αριθμός πρόσκλησης ΠΕ Κορινθίας: 11/2020)

Δείτε την πρόσκληση

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2020)» Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2020)»

 Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2020)» .   Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της

Scroll to Top