25 Μαΐου, 2020

Δελτία Τύπου

Το έργο “EnerNETMob” του Προγράμματος Interreg MED στοχεύει στην βελτίωση των Σχεδίων Βιώσιμης Ηλεκτροκινητικότητας

Το έργο “EnerNETMob” του Προγράμματος Interreg MED, στο οποίο η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι επικεφαλής εταίρος, στοχεύει στην κατάρτιση και υιοθέτηση Σχεδίων Βιώσιμης Ηλεκτροκινητικότητας (ΣΒΗ/ SEMPs)

Δ.Α.Ο.Κ. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δ.Α.Ο.Κ. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων προγράμματος αναδιάρθρωσης και Μετατροπής οινοποιήσιμων αμπελώνων περιόδου 2020-2021». ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

Ανακοίνωση για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Η Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για

Συνοπτικός διαγωνισμός σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την προμήθεια 1000 Σωλήνων Εκροής Χαμηλής Πίεσης για τις Άμεσες και Επείγουσες ανάγκες των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δικαιοδοσίας ΠΕ.ΠΥ.Δ Πελοποννήσου, προϋπολογισμού 70.000,00 € με Φ.Π.Α.

Μπορείτε να δείτε την προκήρυξη από τον παρακάτω σύνδεσμο : 3- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΩΛΗΝΕΣ

Scroll to Top