1 Ιουνίου, 2020

Περίληψη Διακήρυξης του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΛΙΑΚΙ -ΤΡΑΧΕΙΑ” Π.Ε. Αργολίδας

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.:575/15-05-2020 ΑΔΑ:6ΡΔ37Λ1-Σ9Ψ Aπόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος

Scroll to Top