9 Ιουνίου, 2020

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΠΑΡΤΗ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΑΡΟΡΙ – ΜΥΣΤΡΑΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.  Λακωνίας προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου του Ν. 4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, με κριτήριο ανάθεσης την

Scroll to Top