25 Ιουνίου, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια «Φαρμακευτικού και λοιπού υγειονομικού υλικού για την τήρηση φαρμακείου των υπηρεσιών της ΠΕ Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου», με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (Αριθμός πρόσκλησης ΠΕ Κορινθίας: 14/2020)

Δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ενός ακινήτου για την στέγαση Υπηρεσιών έδρας και Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου που εδρεύουν στη Δημοτική Κοινότητα Τρίπολης του Δήμου Τρίπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας,

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη από τον παρακάτω σύνδεσμο ¨ Ψ53Δ7Λ1-4ΝΦ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Scroll to Top