1 Ιουλίου, 2020

Π.Ε. Μεσσηνίας
Π.Ε. Μεσσηνίας

Σύσκεψη στην Καλαμάτα αύριο Πέμπτη για την παρουσίαση της προμελέτης ανακατασκευής του Διοικητηρίου της Π.Ε. Μεσσηνίας

Η παρουσίαση της προμελέτης για την ανακατασκευή του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, στην Καλαμάτα,  αποτελεί το αντικείμενο σύσκεψης που –παρουσία και του περιφερειάρχη Πελοποννήσου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί στις 6/7/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσουγια τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα , κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010),

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22

Scroll to Top