24 Ιουλίου, 2020

ΑΣΕΠ – Προκήρυξη 2Ε/2020

Δείτε το ΦΕΚ της προκήρυξης εδώ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2Ε/2020 Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 2Ε/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 24/20-7-2020/τ. ΑΣΕΠ)

Scroll to Top