28 Ιουλίου, 2020

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡ. 39 ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ – ΣΠΑΡΤΗ – ΓΥΘΕΙΟ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου του Ν. 4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΚ ΑΜΠΕΛΟΦΥΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΚ ΑΜΠΕΛΟΦΥΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Σας προσκαλούμε στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και

Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔΟΧ), ΕΝΟΣ (1)

Scroll to Top