31 Ιουλίου, 2020

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών πληροφορικής και εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας , των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας και Κ.Ε.Σ.Υ. Μεσσηνίας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών πληροφορικής και εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας , των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας

Επικαιροποίηση μελέτης ΜΠΕ του έργου Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Πεταλιδίου Δήμου Μεσσήνης

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων «Επικαιροποίηση μελέτης ΜΠΕ του έργου Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Πεταλιδίου Δήμου Μεσσήνης» ΕΕΛ Πεταλιδίου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΜΠΕ CNI ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΡΑΝΤΖΑΚΙ Α.Ε.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 21,90 MW, και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού»

ΜΠΕ CNI ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΟΥΚΚΑ Α.Ε.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «CNI ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΟΥΚΚΑ Α.Ε.», ισχύος 16,95 MW,

ΜΠΕ “CNI ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΥΡΛΑ Α.Ε.”

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 103313/16-11-2016 ΑΕΠΟ του Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. για την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής

Scroll to Top