26 Οκτωβρίου, 2020

Δελτία Τύπου

Σημαντικό βήμα για υδατοδρόμιο στην Τάκα, η συνάντηση του περιφερειάρχη Π. Νίκα με στελέχη από τα “Ελληνικά Υδατοδρόμια” και “Hellenic Seaplanes”

Σημαντικό βήμα στη διαδικασία δημιουργίας και λειτουργίας υδατοδρομίου στη λίμνη Τάκα, στην Αρκαδία, αποτέλεσε η συνάντηση που ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας είχε σήμερα, Δευτέρα

Δελτία Τύπου

Υπογράφηκε από τον περιφερειάρχη Π. Νίκα το συμβόλαιο παραχώρησης από τη Μονή Κερνίτσας στην Περιφέρεια έκτασης για αθλητικό κέντρο στη Βυτίνα

Το συμβόλαιο δωρεάν παραχώρησης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου εκ μέρους της Μονής Κερνίτσας έκτασης περί τα 17 στρέμματα στην περιοχή της Βυτίνας υπογράφηκε από τον περιφερειάρχη

Δελτία Τύπου

Ο περιφερειάρχης Π. Νίκας στην Σπάρτη μεθαύριο Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας θα παρευρεθεί στη Σπάρτη μεθαύριο Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, προκειμένου να παραστεί στις προγραμματισμένες εκδηλώσεις για την 80ή επέτειο της εθνικής

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής» Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη α συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ στις 30/10/2020, ημέρα Παρασκεύη και ώρα 10:30 π.μ.: για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα , κατ’ εφαρμογή 1. Των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 167 και του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), “

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 37

Ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων Υποψηφίων, στο πλαίσιο της υπ΄ αρ. 3/2020 (αριθ. πρωτ. 207742/50718/04.09.2020) Ανακοίνωσης ¨Περί Πρόσληψης Προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου , για το έργο «Sustainable tourism strategies to conserve and valorize the Mediterranean coastal and maritime natural heritage /Βιώσιμες τουριστικές στρατηγικές για την διατήρηση και την αξιοποίηση της Μεσογειακής παράκτιας και θαλάσσιας φυσικής κληρονομιάς – INHERIT” , του Προγράμματος διασυνοριακής εδαφικής συνεργασίας INTERREG –MED 2014-2020» με συνημμένους τους προσωρινούς πίνακες των αποτελεσμάτων αξιολόγησης & κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας

Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων Υποψηφίων , στο πλαίσιο της υπ΄ αρ. 3/2020 (αριθ. πρωτ.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων προκηρύσσει διαγωνισμό έργου με τίτλο: «Βελτίωση της 7ης Επαρχιακής Οδού Μεσσηνίας (Τμήματα Μεσσήνη – Εύα και Εύα – Λάμπαινα)», προϋπολογισμού 7.450.000,00 €

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΜΕΣΣΗΝΗ-ΕΥΑ-ΛΑΜΠΑΙΝΑ_20PROC007471577 espd-ΜΕΣΣΗΝΗ-ΕΥΑ-ΛΑΜΠΑΙΝΑsigned.pdf ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΜΕΣΣΗΝΗ-ΕΥΑ-ΛΑΜΠΑΙΝΑ_20PROC007471674 Ε.Σ.Υ._ΜΕΣΣΗΝΗ-ΕΥΑ-ΛΑΜΠΑΙΝΑsigned Οικονομική_προσφορά_93045signed ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ_ΜΕΣΣΗΝΗ-ΕΥΑ-ΛΑΜΠΑΙΝΑsigned ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΜΕΣΣΗΝΗ-ΕΥΑ-ΛΑΜΠΑΙΝΑsigned ΣΑΥ_ΜΕΣΣΗΝΗ-ΕΥΑ-ΛΑΜΠΑΙΝΑsigned ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΜΕΣΣΗΝΗ-ΕΥΑ-ΛΑΜΠΑΙΝΑ-1signed ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_ΜΕΣΣΗΝΗ-ΕΥΑ-ΛΑΜΠΑΙΝΑsigned ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_ΜΕΣΣΗΝΗ-ΕΥΑ-ΛΑΜΠΑΙΝΑsigned ΦΑΥ_ΜΕΣΣΗΝΗ-ΕΥΑ-ΛΑΜΠΑΙΝΑsigned

Scroll to Top