16 Νοεμβρίου, 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Μέσες λιανικές τιμές Α΄ δεκαπενθημέρου Νοεμβρίου στην επιλογή για τον πολίτη – Δελτία Τιμών ελαιόλαδα, οπωρολαχανικά, κρέατα, ψάρια, κατεψυγμένα, νωπά. Α.Π.ΟΙΚ.3794 ΜΕΣΕΣ ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ Α

Scroll to Top