30 Νοεμβρίου, 2020

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου στο 1ο διαδικτυακό συνέδριο για την ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα

Με τη συμμετοχή του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, ο οποίος ανέλυσε τους άξονες αρμοδιότητας του υπουργείου για την ηλεκτροκίνηση στη χώρα μας, πραγματοποιήθηκε

Π.Ε. Αρκαδίας

Επικαιροποίηση της μελέτης βιωσιμότητας και σκοπιμότητας για το επιχειρηματικό πάρκο Μεγαλόπολης

Στην έγκριση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επικαιροποίηση της εκπονηθείσας μελέτης σκοπιμότητας και βιωσιμότητας του επιχειρηματικού πάρκου Μεγαλόπολης προέβη η Οικονομική Επιτροπή της

Περιφέρεια Πελ/σου – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας επαναπροκηρύσσει Συνοπτικό «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020»

Μπορείτε να δείτε την προκήρυξη από τον παρακάτω σύνδεση : Περίληψη 2ης Διακήρυξης ΑΔΑ

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΛΑΔΩΝΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ »

Μπορείτε να δείτε την προκήρυξη από τον παρακάτω σύνδεσμο : 4. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΛΑΔΩΝΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – 118000 – ΤΑΠΤΟΚ – ΛΙΜΝΗ ΛΑΔΩΝΑ αδα ΤΕΥΔ_v20

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής» Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη α συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ στις 04/12/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.: για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα , κατ’ εφαρμογή 1. Των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 167 και του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010),

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 42

Scroll to Top