5 Φεβρουαρίου, 2021

Καθαρισμοί και αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις από την Π.Ε. Μεσσηνίας
Π.Ε. Μεσσηνίας

Καθαρισμοί και αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις από την Π.Ε. Μεσσηνίας

Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς από τα συνεργεία της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας οι καθαρισμοί των αποστραγγιστικών τάφρων και των αρδευτικών διωρύγων του ΓΟΕΒ Παμίσου καθώς παράλληλα

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου “Προμήθεια πέντε (5) Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων για την ενίσχυση της ηλεκτροκινητικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου”

Σας γνωρίζουμε την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάθεση

ΑΣΕΠ – Έκδοση προκήρυξης 1Κ/2021

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμόν 1Κ/2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., στο Φ.Ε.Κ. 2/21.1.2021/τ. ΑΣΕΠ, για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα οκτώ (68) θέσεων

Scroll to Top