9 Μαρτίου, 2021

Ανακοίνωση Περιφέρειας Πελοποννήσου/ Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας αριθ. ΣΟΧ 2/2021 για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου τριών ατόμων ειδικοτήτων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΠΕ Μηχανικών/Πολιτικών Μηχανικών και ΤΕ Πληροφορικής για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

Αριθ. ΣΟΧ 2/2021 Ανακοίνωση Περιφέρειας Πελοποννήσου/ Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου τριών ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή

Scroll to Top