28 Μαΐου, 2021

Π.Ε. Μεσσηνίας

Εγγραφο της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου για το Τζάνε – Καλαμάκι

“Καμπανάκι” χτυπά η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΥΔΕΠ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου σχετικά με το ζήτημα που δημιουργείται όσον αφορά την ολοκλήρωση του έργου

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια υλικών εκτάκτων αναγκών, για τον εξοπλισμό του τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Κορινθίας, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υλικών εκτακτων αναγκών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση και Συντήρηση του Συστήματος Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Δίκτυο της Περιφέρειας Πελοποννήσου”

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη εδώ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ_21PROC008678948

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΙΣΘΜΟΥ-ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ” ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Μετακίνηση υπαλλήλων στα νεοσύστατα Τμήματα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας και Υποστήριξης της Εκπαίδευσης Πολιτισμού και Αθλητισμού περιφερειακών ενοτήτων της Δ/νσης Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού έδρας της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης

Μπορείτε να δείτε την απόφαση εδώ: 152551_ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ_ΑΛΛΩΝ ΠΕ (1) (ΑΑ)

Scroll to Top