17 Ιουνίου, 2021

Περιφέρεια Πελοποννήσου
Δελτία Τύπου

Εντολή περιφερειάρχη για αναστολή χορήγησης άδειας στη μονάδα παραγωγής ζωοτροφών στο Αθήναιο

Εντολή στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου να αναστείλουν τις ενέργειες για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης στην περιοχή του Αθήναιου Αρκαδίας της μονάδας παραγωγής ζωοτροφών έδωσε

Π.Ε. Κορινθίας

Ξεκίνησε το έργο αντιδιαβρωτικής προστασίας στον Δήμο Βέλου – Βόχας

Τις ανατολικές ακτές της περιοχής του Βραχατίου επισκέφθηκε ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Τάσος Γκιολής, με την ευκαιρία της έναρξης των εργασιών για την αντιμετώπιση της διάβρωσης

Συναντήσεις με πολιτιστικούς φορείς
Π.Ε. Κορινθίας

Συναντήσεις με πολιτιστικούς φορείς

Πολιτιστικά θέματα αποτέλεσαν το αντικείμενο της συνάντησης που είχαν οι αντιπεριφερειάρχες Κορινθίας Τάσος Γκιολής και Πολιτισμού και Εκπαίδευσης Αθηνά Κόρκα, στα γραφεία της Π.Ε. Κορινθίας,

Έγκριση των υπ΄ αριθ. 1 και 2 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων των Υποψηφίων, στο πλαίσιο της υπ΄ αριθ. Νο4/2020 Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου και β) έγκριση τελικών πινάκων αποτελεσμάτων κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας των αποδεκτών αιτήσεων των υποψηφίων

Σας γνωρίζουμε ότι με την με αριθμ. 827/04-06-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίνονται α) τα υπ΄ αριθ. 1 και 2 Πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης των

Scroll to Top