23 Ιουλίου, 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ στις 28/07/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30π.μ.: για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα , κατ’ εφαρμογή: 1. Των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 167 και του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), “

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 28 (ΑΑ)

Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-Ενημέρωση των υποψηφίων σχετικά με την Ανάρτηση του προσωρινού Πίνακα Αποτελεσμάτων για το υπομέτρο 3.1

Ενημέρωση των υποψηφίων σχετικά με την Ανάρτηση του προσωρινού Πίνακα Αποτελεσμάτων για το υπομέτρο 3.1 Σχετικά με την υπ’ αρ. 5660/3-11-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του

Scroll to Top