11 Αυγούστου, 2021

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Μεσσηνίας διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΤΗΣ  9Η ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΧΩΡΑ –ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ  ΚΑΙ 3ΗΣ ΚΑΙ 10ΗΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ ΧΩΡΑ –ΚΑΖΑΡΜΑ»

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΤΗΣ  9Η ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΧΩΡΑ –ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ  ΚΑΙ 3ΗΣ ΚΑΙ 10ΗΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ ΧΩΡΑ –ΚΑΖΑΡΜΑ»         Η

Δημοσιοποίηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου Π.Ε. Αργολίδας

Με την υπ’ αριθμ. 254215/10-08-2021 (ΑΔΑ: ΨΗΨΜ7Λ1-ΦΤΕ) απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου (Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Αργολίδας), χορηγήθηκε άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου χωρίς αποθηκευτικούς χώρους στον ΠΙΤΕΡΟ

Scroll to Top