4 Οκτωβρίου, 2021

Περιβαλλοντική Ανακοίνωση (HE&D Renewables S.A)

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου με τίτλο: «Κατασκευή και λειτουργία συγκροτήματος τριών αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση «ΚΟΥΝΟΣ», των Δ.Ε. Μονεμβασιάς και

Scroll to Top