5 Νοεμβρίου, 2021

Υποβολή δηλώσεων συγκομιδής από τους υπόχρεους αμπελουργούς, οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου Π.Ε. Αργολίδας

H Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, σε εφαρμογή του με αριθ.2117/195639/31-7-2019 εγγράφου του Υπ.Α.Α.&Τ. και των άρθρων 14 και 15 της με αριθ.2454/235853/20-9-2019(ΦΕΚ 3673Β/2019) Υ.Α.,

Scroll to Top