28 Μαρτίου, 2022

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε. 1234460, 1234460 (ver. 1)

Μπορείτε να δείτε τις γνωστοποιήσεις εδώ: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΕ 1234460 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΕ 1234460 (ver. 1)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διαγωνισμού για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας»

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την ανάθεση υλοποίησης του

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟ ΨΕΚΑΣΜΟ ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022, 2023 ΚΑΙ 2024 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2022 «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟ ΨΕΚΑΣΜΟ ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022,

Ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την υλοποίηση του έργου «Έλεγχος των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας στους ελαιώνες της Π.Ε. Μεσσηνίας, στo πλαίσιo του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, για τα έτη 2022 – 2023 -2024».

Ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την υλοποίηση του έργου: «Έλεγχος των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας στους ελαιώνες της Π.Ε. Μεσσηνίας,

Scroll to Top