13 Απριλίου, 2022

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την κατασκευή του έργου “ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ.”

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την,09/05/2022 ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00 Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η

Scroll to Top