Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την κατασκευή του έργου “ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ.”

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την,09/05/2022 ημέρα Δευτέρα.

Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10/05/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10: 00. π.μ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top