8 Ιουνίου, 2022

Αριθμ. ΣΟΧ 3 / 2022 Ανακοίνωση της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.

Η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (διάρκειας οκτώ μηνών), πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή

Scroll to Top