5 Ιουλίου, 2022

Αρχεία του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ», με προϋπολογισμό 4.300.520,00 €

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΩΝΙ07Λ1-ΕΨΓ) 2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ 4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ 5. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ 6. ΕΣΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ 7. ΣΑΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ 8. ΦΑΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί στις 05/07/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. α) δια ζώσης στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου και β) με τηλεδιάσκεψη για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 29 ΟΕ (ΑΑ)

Scroll to Top