20 Ιουλίου, 2022

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΑΤΣΙΓΓΑΝΟΣ» ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΑΤΣΙΓΓΑΝΟΣ» ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ Εκτιμώμενης αξίας 318.548,39 Ευρώ (πλέον

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΓΟΕΒ ΠΑΜΙΣΟΥ (2021)»

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΓΟΕΒ ΠΑΜΙΣΟΥ (2021)» Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας διακηρύσσει την ανοικτή

Scroll to Top