9 Νοεμβρίου, 2022

Διαγωνισμός του έργου με τίτλο: ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΠΑΡΑΔΡΟΜΩΝ ΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

1. Διακήρυξη_22PROC011563465 2_ Ε_Σ_Υ_ 3_ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4_ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 5_ Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ193617 6_ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 7_ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 9. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΑΔΑ 6ΒΠ17Λ1-ΕΓΡ 10_ Σ_Α_Υ_ 11_ Φ_Α_Υ_ 12_

Scroll to Top