20 Φεβρουαρίου, 2023

ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 101 Κατόπιν της υπ’ αριθ. ΣΜΕ 1/2022 ανακοίνωσης

ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 101 κατόπιν της υπ’ αριθ. ΣΜΕ 1/2022 ανακοίνωσης για

Διακήρυξη Δημοπρασίας για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ »

Scroll to Top