Search
Close this search box.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 1/2024 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Χρόνος ανάγνωσης:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ΄αριθμ. ΣΟΧ  1/2024

για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

 

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 1/2024 (αριθμ.πρωτ.: 149814/17.05.2024 και ΑΔΑ: 9Υ5Ζ7Λ1-ΣΥΚ) Ανακοίνωση Περιφέρειας  Πελοποννήσου/Π.Ε. Αρκαδίας για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη αναγκών στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2024 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας που εδρεύει στην Τρίπολη της Π.Ε. Αρκαδίας.

Ανάρτηση της ανακοίνωσης μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-06-2021», το Ειδικό Παράρτημα: (Α1) Απόδειξης Γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «03-01-2024» και την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, θα αναρτηθούν στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στο κατάστημα της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Αρκαδίας στο Άστρος, όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις, στο κατάστημα της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αρκαδίας στην Τρίπολη και στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας της Πελοποννήσου (www.ppel.gov.gr) καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων των  δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Τρίπολης και Βόρειας Κυνουρίας. Επιπλέον, έχει αναρτηθεί και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ξεκινάει την Τρίτη 18.06.2024 και λήγει την Πέμπτη 27.06.2024.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ναυπλίου 57, Τ.Κ. 22132, Τρίπολη, απευθύνοντάς την στην Διεύθυνση Διοίκησης – Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας Αικατερίνης Αγγελοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2713 610105). Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:

α) στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου (www.ppel.gov.gr),

β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας την διαδρομή: Ενημερωτική Πύλη Πολίτες Έντυπα – Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων-Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) Έντυπα,

γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά αρχεία εδώ:

ΣΟΧ 1-2024

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 3_1_2024[15754]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ_ΣΟΧ 1-2024_ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ

 

Μοιραστείτε
το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top