ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 3 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:

Τριών (3) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών καθαρισμού του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Π.Ε Κορινθίας/Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κορινθίας/Περιφέρειας Πελοποννήσου, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ.143/Α΄).

Σημείωση προς ανάρτηση: «Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΤΙΣ 03 ΜΑΪΟΥ 2023, ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 05 ΜΑΪΟΥ 2023, ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00 μ.μ.»

7. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΙΜΗΝΑ 5ος-2023_63Ε97Λ1-Γ6Τ

ΑΙΤΗΣΗ

Υπεύθυνη δήλωση

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top