Ανάρτηση πίνακα κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων που είχαν υποβάλει αίτηση σύμφωνα με την αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 (αριθμ. πρωτ. 349251/84227/20.12.2019, ΑΔΑ: ΨΜΛ37Λ1-ΝΕΝ) Ανακοίνωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου / Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας για τη σύναψη σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου διάρκειας οχτώ (8) μηνών, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top