Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «Ασφαλτόστρωση 26ης Επαρχιακής Οδού (τμήμα Αετός – Δώριο)»  με προϋπολογισμό 60.000€ + ΦΠΑ24% = 74.400 ΕΥΡΩ

 Καταληκτική ημερομηνία: 15-4-2019, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 10.00 π.μ.

Προϋπολογισμός: 60.000€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Hλεκτρονικός διαγωνισμός με συστημικό κωδικό 81179

 

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΕΔΩ