Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της
Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας
διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία
ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την
κατασκευή του έργου: : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –
ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 24Η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ
ΤΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΗ 22ΗΣ
ΚΑΙ 24ΗΣ ΕΠ.Ο. ΑΡΣΙΝΟΗ – ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΠΥΛΗ)»
ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌ 199.193,55 € + ΦΠΑ24% = 247.000
ΕΥΡΩ

Καταληκτική ημερομηνία: 6-6-2019, ΗΜΈΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΏΡΑ 10.00 Π.Μ.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ