ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την επιλογή Αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 8.000 m3/h ΚΑΙ ΟΜΑΛΟΥ ΕΚΚΙΝΗΤΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΑΒΑΛΟΥ (ΚΙΒΕΡΙ) Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ»

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top