ΑΠΟΦΑΣΗ 6ης διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων της μελέτης κτηματολογίου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΕΥΚΑΚΙΑ-ΔΡΕΠΑΝΟ»

Την 6η διόρθωση των κτηματολογικών στοιχείων του κτηματολογικού πίνακα και του κτηματολογικού διαγράμματος της μελέτης κτηματολογίου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΕΥΚΑΚΙΑ-ΔΡΕΠΑΝΟ», ως εξής:

• Διόρθωση των στοιχείων των επικειμένων του κτηματολογικού πίνακα, προκειμένου αυτά να ταυτίζονται με τα στοιχεία των επικειμένων του 6ου διορθωτικού πίνακα αποζημίωσης επικειμένων που καταστρέφονται μόνιμα, με βάση τον οποίο αποζημιώθηκαν οι θιγόμενοι φερόμενοι ιδιοκτήτες στο πλαίσιο της επίταξης του έργου.

• Γεωτεμάχιο υπ’ αρ. 40: Αντικατάσταση της αναγραφής «ΑΓΝΩΣΤΟΣ», με το όνομα «ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

• Γεωτεμάχιο υπ’ αρ. 43: Αντικατάσταση της αναγραφής «ΚΛΗΡ. ΤΣΙΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ», με τα ονόματα «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ» κατά ψιλή κυριότητα και «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΡΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ» κατά επικαρπία.

• Γεωτεμάχιο υπ’ αρ. 2: Διαιρείται σε τρεις (3) αυτοτελείς ιδιοκτησίες σύμφωνα με το συνημμένο κτηματολογικό διάγραμμα και τον κτηματολογικό πίνακα ως εξής : 2Α «ΤΣΙΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ», 2Β: «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ» κατά ψιλή κυριότητα και «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΡΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ» κατά επικαρπία και 2Γ «ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΣΙΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ» κατά ψιλή κυριότητα και «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΡΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ» κατά επικαρπία.

• Γεωτεμάχιο υπ’ αρ. 15: Αντικατάσταση της αναγραφής «ΚΛΗΡ. ΤΣΙΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ», με τα ονόματα «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ» κατά ψιλή κυριότητα και «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΡΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ» κατά την επικαρπία.

• Γεωτεμάχια υπ’ αρ. 13 και 16: Ενοποιούνται σε μία ενιαία ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό 13Ν σύμφωνα με το συνημμένο κτηματολογικό διάγραμμα, με τρεις φερόμενους ιδιοκτήτες: «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ» κατά 50% ψιλή κυριότητα, «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΡΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ» κατά 50% επικαρπία και «ΤΣΙΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ» με 50% εξ αδιαιρέτου κυριότητα.

• Γεωτεμάχιο υπ’ αρ. 99: Αντικατάσταση του χαρακτηρισμού «μανταρινιές» με τον χαρακτηρισμό «δομημένο γήπεδο-εμπόριο υλικών οικοδομών» στην στήλη 7.

• Γεωτεμάχιο υπ’ αρ. 125: Αντικατάσταση του ονόματος «ΚΟΚΟΡΟΜΥΤΗΣ», με το όνομα «ΚΟΚΟΡΟΜΥΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΣΥΖ. ΙΩΑΝΝΗ».

• Γεωτεμάχιο υπ’ αρ. 135: Αντικατάσταση του ονόματος «ΜΠΡΟΥΣΑΛΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ», με τα ονόματα «ΦΙΛΙΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» και «ΚΑΓΚΑΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, κατά ποσοστό συνιδιοκτησίας 50% εις έκαστον.

• Γεωτεμάχιο υπ’ αρ. 102: Διαίρεση του γεωτεμαχίου 102 σε δύο αυτοτελή γεωτεμάχια, σύμφωνα με τον συνημμένο κτηματολογικό πίνακα και το συνημμένο κτηματολογικό διάγραμμα: γεωτεμάχιο 102Α με ιδιοκτήτη τον Νικόλαο Τσιρίκο του Θεοδώρου, σύμφωνα με το από Ιούνιο του 2007 τοπογραφικό διάγραμμα που επισυνάπτεται στο υπ’ αρ. 29207/26-7-2007 συμβόλαιο γονικής παροχής του συμβολαιογράφου Ναυπλίου Γεωργίου Σπυρίδωνα Περράκη και γεωτεμάχιο 102Β με άγνωστο ιδιοκτήτη.

ΑΠΟΦΑΣΗ 6ης ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ-ΤΕΛ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top