Αποφάσεις Ένταξης Δημοσιών Έργων ΤΠ Αλιείας Μεσσηνίας

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
της 1ης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020», ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ», η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ, με τίτλο: «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 «Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων» [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα]), του Τοπικού Προγράμματος Μεσσηνίας της Ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) «Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε.Α ΟΤΑ».
Η «Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε.Α.ΟΤΑ», ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, ανακοινώνει την έκδοση των Αποφάσεων Ένταξης στο ΕΠ «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020», για 3 δημόσιες επενδύσεις, οι οποίες υποβλήθηκαν κατά την 1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υλοποίηση δημόσιων επενδύσεων, στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος Μεσσηνίας.
Συγκεκριμένα εντάσσονται στο Πρόγραμμα τα παρακάτω έργα:
• «Εκθεσιακό Κέντρο Προβολής Αλιείας & Θάλασσας Δήμου Καλαμάτας» του Δήμου Καλαμάτας
 
• «Διαμόρφωση – ηλεκτροφωτισμός – πλακόστρωση της παραλιακής ζώνης των δρόμων της αγοράς Φοινικούντας και της γειτονίας Παλαμηδίου» του Δήμου Πύλου – Νέστορος
 
• «Ανάπλαση παραλιακής Μαροθόπολης» του Δήμου Τριφυλίας.
Οι ανωτέρω πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top