Ανακοινώσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ2/2021 ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

6Ο8Ρ7Λ1-ΟΤΕ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 6ΧΠΗ7Λ1-6ΚΡ – ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 60ΚΘ7Λ1-ΡΙΜ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΨΣΟ17Λ1-Λ4Β ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΨΝΒΖ7Λ1-Θ7Λ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕ

Δημοσιοποίηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου Π.Ε. Αργολίδας

Με την υπ’ αριθμ. 92080/05-04-2021 (ΑΔΑ: 6ΚΜΩ7Λ1-ΣΣΕ) απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου (Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Αργολίδας), χορηγήθηκε άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου χωρίς αποθηκευτικούς χώρους στον ΜΠΟΥΚΑΡΑ

Scroll to Top