Ανακοινώσεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία με γραπτές προσφορές για μίσθωση ακινήτου στην Κυπαρίσσια που θα χρησιμοποιηθεί για τη

Scroll to Top