Ανακοινώσεις

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ( αρ. 10 ) ΚΙΒΕΡΙ – ΑΣΤΡΟΣ »

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΣΩΣΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – 250 – ΚΙΒΕΡΙ ΑΣΤΡΟΣ ΑΔΑ ΤΕΥΔ_v20

Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παράκτιας αλιείας Π.Ε. Αργολίδας

Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παράκτιας αλιείας Οι ενδιαφερόμενοι (πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών που δραστηριοποιούνται στην παράκτια αλιεία) πρέπει να

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ Π.Ε.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2020)»

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ Π.Ε.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2020)»  Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής

Scroll to Top